Podmienky používania

Katalóg web stránok remesiel Stryco.sk

Zverejnenie ponuky je možné len zdarma

Záznam o službách firmy registrovaný bezplatne je trvalo bezplatný. Na registráciu zdarma nevzniká žiadna nárokovateľnosť na zverejnenie záznamu o službách alebo na umiestnenie či dĺžku doby zverejnenia. Zverejnenie podlieha schváleniu administrátora.

Platený zvýhodnený záznam v aktuálnom čase nie je možný. Takáto možnosť ak by v budúcnosti bola bude ponúknutá seriózne vopred s možnosťou sa rozhodnúť.
Zápis zdarma nie je možné spoplatniť bez vášho rozhodnutia sa o tom že sami takýto chcete použiť.

Zverejňovaná web stránka na ktorú vedie odkaz musí byť obsahovo relevantná opisu služieb. Prípadne je našou možnosťou zvoliť odkaz na najrelevantnejšiu podstránku danej url ak sa v úvode nachádza menej vystihujúci obsah.

Dôvody k nezverejneniu registrácie v katalógu
Nevhodné zameranie, služba pre náš katalóg.
Nevhodný alebo veľmi krátky text uvedený pre opis.
Uzatvorená možnosť pre zápis zdarma v danom obore v danom meste. Uvedené pod formulárom pre registráciu.

Odstránenie zverejneného záznamu autorom
Odošlite nám vašu požiadavku z vášho emailu a v najbližšom možnom čase bude záznam vymazaný.