Pridať službu, firmu, webstránku

Stručné pravidlá pre pridanie web stránky do katalógu

Základný zápis, vloženie web stránky je bezplatné - zdarma. Vkladaná web stránka musí mať relevantný obsah k zameraniu. Text opisu stránky napíšte nanovo ako originálny text nepoužitý na iných web stránkach v katalógoch či inzerátoch inde na internete. Text s dĺžkou 60 až 100 slov - dlhší je lepší. V texte použite prirodzenou formou kľúčové slová či frázy vystihujúce zameranie vašej web stránky. Tieto podmienky sú záležitosťou optimalizácie.
Duplicitný (kopírovaný) text je dôvod k nezverejneniu registrácie.

Texty registrácie môžeme mierne upraviť korekciou, avšak bez zmien v ich význame.

Množstvo záznamov pre mesto a odbor je predbežne limitovaný na 1 najmenšie - 4 najväčšie mestá Slovenska. Uzavreté kategórie remesiel kde už pridať záznam nie je možné:
Aktuálne nie sú žiadne obmedzenia

Zverejnenie registrácie podlieha schváleniu administrátorom.

Zaregistrovať službu / web stránku
Opisujúci text o dĺžke niekoľkých výstižných viet - Nepoužívajte superlatívy - Sme najlepší, najvýhodnejší a podobne.
Slúži VÝHRADNE pre možnosť odpovede k registrácii či informáciu k zmenám v registrácii.
Odpoveď "áno" je len k záujmu o informáciu - Nevyjadruje záujem o platený zápis a nie je ničím záväzná.

A ešte počkajte máme ešte jedno plus
Ak niečo nájdete - pošlite nám pár fotografií z vašich prác na náš email: katalog@stryco.sk
Tie vhodné zverejníme aj s pripojeným telefonickým kontaktom na vás


Remeselný katalóg firiem