Pridať službu, firmu, webstránku

Stručné pravidlá pre pridanie web stránky do katalógu

Základný zápis, vloženie web stránky je bezplatné - zdarma.
Vkladaná web stránka musí byť funkčná s relevantným obsahom k svojmu zameraniu.
Text opisu stránky napíšte nanovo ako originálny text nepoužitý na iných web stránkach v katalógoch či inzerátoch inde na internete. V texte použite prirodzenou formou kľúčové slová či frázy vystihujúce zameranie vašej web stránky. Tieto podmienky sú technickou záležitosťou optimalizácie.
Duplicitný text je dôvod k nezverejneniu registrácie.

Texty registrácie môžeme mierne upraviť korekciou, avšak bez zmien v ich význame.

Zverejnenie registrácie podlieha schváleniu administrátorom.

Zaregistrovať službu / web stránku
Opisujúci text o dĺžke niekoľkých výstižných viet - Nepoužívajte superlatívy - Sme najlepší, najvýhodnejší a podobne.
Slúži VÝHRADNE pre možnosť odpovede k registrácii či informáciu k zmenám v registrácii.
Odpoveď "áno" je len k záujmu o informáciu - Nevyjadruje záujem o platený zápis a nie je ničím záväzná.

Katalóg web stránok Stryco.sk Úvod